In twee dagdelen ben ik met een groep testers door de verkorte leergang Agile gegaan samen met Bas Dijkstra die het deel over geautomatiseerd op zich heeft genomen. We zijn samen vooral in gegaan op de werkwijze van Scrum, DevOps en Kanban. De overeenkomsten, maar ook de verschillen. Wanneer zet je welke methodiek in.