Uitkomst uit de beide groepen:

Als je Agile goed ingevoerd hebt, waar kan Prince2 dan ondersteunen?

De Prince2 stuurgroep kan de overige COMPAFIJTH-onderdelen anders dan softwareontwikkeling sturen

Prince2 kijkt breed en niet alleen naar een softwaresysteem

Prince2 stemt vooraf alles duidelijk af met de stakeholders, leveranciers, business, etc. Hierdoor ontstaat een gedragen buca.

De Prince2 stuurgroep moet als ambassadeur optreden, ondersteunend, sponsorend

De Prince2 Business case kan helpen om de herijkingen van de scope en budget in bij te houden en dus de business case up to date te houden

De prince2 product beschrijvingen kunnen helpen om inzicht te geven in welke producten opgeleverd gaan worden

De Prince2 fasering kan helpen bij de overall planning

Het Prince2 wijzigingsbeheer kan helpen om de scope wijzigingen vast te leggen

 

Als je Agile goed ingevoerd hebt, welke onderdelen van Prince2 moet je dan vooral niet doen?

De Prince2 stuurgroep heeft geen waarde voor het Agile softwareontwikkelproject

De Prince2 stuurgroep mag geen inhoudelijke interventies doen in het Agile softwareontwikkelproject

Het Prince2 wijzigingsbeheer geeft te veel doorlooptijd in het besluit over een change

Het Prince2 wijzigingsbeheer leidt eigenlijk altijd tot uitloop en vraag naar meer budget, er komt iets bij en niet in plaats van

Het Prince2 wijzigingsbeheer leidt tot onduidelijkheid over de status van een change en tot demotivatie van de medewerkers

Het Prince2 wijzigingsbeheer vereist een te gedetailleerd wijzigingsproces, terwijl dit bij goed product backlog beheer al goed en eenvoudig geregeld wordt

De Prince2 cultuur van “controlerend zijn” zit het agile werken, oa zelforganiserende teams, in de weg

De Prince2 cultuur van “hiërarchisch zijn” zit het agile werken, oa zelfsturende teams, in de weg

De Prince2 opdrachtgever als verantwoordelijke, zit de verantwoordelijkheid bij de teams in de weg

De Prnce2 projectmanager als sturend en leidinggevend, zit de zelforganiserende teams in de weg

Prince2 richt zicht niet op de mensenkant, de HR, dat doet Agile wel

Het Prince2 projectplan kent te veel details, die overbodig zijn als er een goede product backlog is

Het Prince2 projectplan is te veel vooraf in beton gegoten, terwijl Agile een “veranderingen komen altijd” insteek kent

 

Als Agile nog niet helemaal goed is ingevoerd, waar kan Prince2 dan ondersteunen?

De projectmanager kan de opdrachten die over verschillende teams met hun product owners zijn verdeeld coördineren

De projectmanager kan de product owner die niet voldoende mandaat heeft ondersteunen

De projectmanager kan samen met de product owner deelnemen aan de stuurgroep