Scrum experience

Aan het eind van de Scrum experience bij de SWK Groep wordt besproken hoe Scrum toegepast kan worden in dit team.